fbpx

 – På campingferie oppholder man seg ofte i omgivelser preget av lett antennelige materialer. Bruken av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater gir en høy brannrisiko, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Dersom det oppstår brann i en campingvogn eller en bobil sprer dette seg i en ekstrem fart. Det er derfor veldig viktig at man har full kontroll på brannsikkerheten før man legger ut på tur!
Hva er du pliktig til, og hva er lurt å ha med på ferie?

brann campingvogn
Foto: Terje Næss

Brannslukker

Alle registrerte bobiler og campingvogner er pliktig til å ha godkjent brannslukningsapparat på minst 2 kg. Apparatet skal være plassert nær føreren, godt festet og lett tilgjengelig. Dersom du velger å plassere slukkeren i et skap skal dette merkes med skilt som angir hvor den befinner seg. Hvis du har spikertelt gjelder forskrift om brannforebygging som krever 6 kg. slukker.

Visste du at brannslukkere i bobil og campingvogn er pålagt årlig kontroll av autorisert personale? Og at den etter 10 år må byttes eller leveres på service?. Ikke minst er det svært viktig å huske å snu pulverapparatet minst 3-4 ganger i året for å unngå klumper.

Ta kontakt med oss når du har behov for kontroll, eller hvis du trenger nytt apparat.
Brannslukningsapparat 2 kg Housegard ABC pulver med brakettBrakett brannslukningsapparat Housegard

Røykvarsler

Du er pliktig til å ha røykvarsler i bobilen og campingvognen. Alarmstyrken bør være minst 60dB på soverommet når mellomliggende dører er lukket. For å oppnå denne styrken velger mange å plassere den midt i taket. Husk å bytte batteri regelmessig og test alltid om alarmen virker før du drar ut på tur!

Brannteppe

Et brannteppe kan være lurt å ha som et supplement til brannslukkeren. Teppet består av glassfibervev med et silikonbelegg som slipper igjennom et minimum av brennbare gasser. Dette gjør at teppet også er svært effektivt for å beskytte kroppen ved en eventuell evakuering.

Gass- og CO varsler

Dersom du benytter propan må du sørge for å jevnlig kontrollere og vedlikeholde rør, slanger og koblinger for å unngå lekkasjer av gasser.

Karbonmonoksid (CO) er en giftig og potensielt dødelig gass uten farge, lukt eller smak. Gassen kan utvikles av apparater som drives av en fossil forbrenning, eksempelvis propandrevne varmeovner, kokeapparater og kjøleskap. Gassen kan også komme fra apparater som er defekt eller ikke riktig installert. Det er derfor ekstremt viktig å gjennomføre årlig inspeksjon og regelmessig vedlikehold av potensielle CO kilder.

Det anbefales å montere en gassvarsler slik at eventuelle lekkasjer oppdages på et tidlig tidspunkt. I vår nettbutikk selger vi en gassalarm som varsler både propan/butan lekkasje og CO gass. Denne er perfekt til campingvogner, fritidshus og hjem der gasskomfyr er installert.

Ta forhåndsregler på campingplassen!

Når du kommer til en ny campingplass bør du gjøre deg kjent med sikkerhetsreglene. Du bør alltid ha kontroll på hvor du finner nærmeste telefon og brannslukkingsutstyr. Det kan også være lurt å lese seg opp på regler for tilkobling og bruk av strøm på campingplassen.

For å minimere spredningsfaren er du pliktig til å holde minimum 3 meters avstand mellom andre campingvogner, bobiler og telt.

Feil bruk av skjøteledning kan være en stor brannfare, og det stilles også krav til hvilken type skjøteledning som kan brukes. Det eneste godkjente er gummiert kabel som er beregnet for utendørs bruk. Samtidig må tversnittet være minst 2,5 mm2 og lengden kan ikke overstige 25 meter. Det anbefales heller ikke å skjøte flere kabler! Dersom kabelen er på trommel, må den rulles helt ut. Hvis ikke, kan det oppstå varmeutvikling – som igjen kan føre til brann.

Få el-anlegget kontrollert

Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er årsak til mange branner. For å redusere brannrisikoen i campingvognen eller i bobilen må elektrisk anlegg og elektrisk utstyr være forskriftsmessig installert og brukes korrekt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør være gjennomført før ferieturen starter!

Er det noe du er usikker på eller trenger hjelp med?
Vi hjelper deg gjerne dersom du er usikker på håndteringen av ditt utstyr!

bobiler